The Past‎ > ‎Ročník 2013‎ > ‎

Pravidla 2013

Úvodem 

Pravidla se dají shrnout takto: Hrajte fér, tvořte své boty tak, aby byli dobrými boty a nehledejte okružní cestičky a skulinky. Pokud cítíte, že by něco nemuselo být úplně v pořádku, tak to nedělejte. 

Smyslem následujícího textu je ujasnit případné drobné nejasnosti, ale nenajdete zde nic překvapivého, pouze přesnější formulace informací o soutěži, jak jste je mohli vidět v jiných částech tohoto webu. Text je mírně právnický, ale vězte, že právničinu nemilujeme a rozhodně nás nebude těšit slovíčkaření o tom, co je a co není fér. Duch turnaje je snad každému jasný a komu jasný není, ať nesoutěží.

Část I - Cíle a myšlenka turnaje

 • Turnaj Pogamut Cup je férové soupeření autonomních botů. Klade si za cíl motivovat účastníky k rozvoji svých programátorských schopností, propagovat výzkum umělé inteligence a vytvářet kontakty mezi lidmi, kteří se tímto tématem zabývají či je jejich koníčkem.
 • Organizátorem turnaje je Kabinet software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, respektive osoby tímto úkolem pověřené vedením kabinetu.
 • Soutěže se mohou účastnit jednotlivci i týmy bez jakéhokoliv omezení.

Část II - Prostředí

 • Turnaj probíhá ve virtuálním prostředí Unreal Tournament 2004  (UT) v módu Deathmatch.
 • Organizátoři připraví herní server, ke kterému se boti připojují. 
 • Komunikace probíhá výhradně pomocí protokolu GameBots2004, tak jak je použit v knihovně Pogamut verze 3.5.0
 • Boti budou spouštěni na strojích s operačním systémem Microsoft Windows XP SP3, k dispozici bude Java verze 1.6
 • Boti mají k dispozici 1GB RAM (u botů vytvořených v jazyce Java bude tento limit nastaven pro JVM) 

Část III - Boti

 • Boti jsou plně autonomní a nijak nekomunikují s vnějším světem, s výjimkou přiděleného BotPortu GameBots2004.
 • Účastníci soutěže musí bota dodat spolu s kompletním zdrojovým kódem a souhlasí s tím, aby organizátoři dále distribuovali a využívali binární podobu bota. Zdrojový kód  organizátoři  nebudou uvěřejňovat, jakkoliv považujeme za vhodné, aby všichni účastníci své zdrojové kódy uveřejnili pod vhodnou licencí.
 • Boti nesmí nepřiměřeně zatěžovat počítač, na kterém jsou spouštěni, ani herní server, a to zejména: 
  • vytvářet více jak 8 paprsků automatického raycastingu,
  • zahlcovat síťovou komunikaci
  • neúměrně zatěžovat CPU či vytvářet velké množství vláken
 • Je zakázáno používat GameBots2004 příkazy, které ovlivňují nastavení bota s výjimkou jména, skinu a přesností střelby na 5. Zejména jsou zakázány příkazy AddBot, AddInventory, ChangeAttribute, ChangeMap, ChangeTeam, Configuration (s vyjímkou nastavení jména a skinu a určení přesností střelby na 5), Console, Disconnect, FactoryUse, GameConfiguration, Kick, Pause, Quit, Respawn, SetGameSpeed, SetLock, SpawnActor.
 • Skill level pro míření musí být nastaven na 5.
 • Organizátoři si vyhrazují právo po prozkoumání zdrojového kódu bota odmítnout jeho přijetí do turnaje, pokud by nabyli přesvědčení, že bot nevyhovuje požadavkům či myšlence turnaje či jeho spouštění představuje bezpečnostní riziko. Pokud bude nějaký takovýto nedostatek zjištěn během turnaje, bude bot okamžitě vyřazen.

Část IV - Zápasy

 • Dle počtu přihlášených botů je turnaj proveden souboji 1v1 v módu deathmatch buď kombinací skupin (všichni proti všem) a vyřazovacího pavouka nebo vyřazovacím pavoukem s loser's bracket (double elimination).
 • Jednotlivý 1v1 deathmatch souboj vyhrává bot, který porazí protivníka ve dvou ze tří zápasů.
 • Jednotlivé zápasy se vedou na těchto mapách (hráno vždy v tomto pořadí):
 1. DM-1on1-Roughinery-FPS
 2. DM-1on1-Solitude
 3. DM-1on1-Backspace
 • Na každé mapě se hraje, dokud jeden z hráčů nezíská deset fragů nebo do uplynutí časového limitu 10 minut.
 • O vítězství na jednotlivé mapě rozhoduje
  • počet fragů (větší vyhrává), pokud je stejný, pak
  • počet smrtí (menší vyhrává), pokud je stejný, pak
  • počet sebraných předmětů (větší vyhrává), pokud je stejný pak
  • los.
 • Pokud vlákno provádějící logiku bota vyhodí výjimku, či pokud z jiného důvodu na straně bota selže komunikace se serverem, získá protivník automaticky na této mapě deset fragů.
 • Pokud dojde k selhání komunikace se serverem z důvodu, který není na straně bota (např. hardwarová závada), bude souboj na aktuální mapě zrestartován od začátku.
 • Bot může být v souboji diskvalifikován, pokud je dlouhodobě neaktivní, nebo pokud se dlouhodobě aktivně snaží vyhýbat střetu s protivníkem. (tj. je korektní, aby bot v rámci souboje ustupoval, ale není korektní, aby se bot po prvním fragu či převaze v počtu fragů začal schovávat do nepřístupných skulin na mapě) O diskvalifikaci rozhodují rozhodčí jmenovaní organizátorem. V takové se situaci se postupuje, jako by protivník získal na aktuální mapě deset fragů.
 • O pořadí ve skupině rozhoduje (v tomto pořadí)
  • počet vyhraných zápasů, pokud má více botů stejný počet vyhraných zapasů, rozhoduje 
  • vzájemný zápas (respektive miniskupina, je-li botů více),
  • počet vyhraných map
  • počet fragů
  • počet smrtí (menší vyhrává)
  • los

Část V - Ceny

 • Vítězům turnaje jsou uděleny ceny. O velikosti cen a formě udělení rozhoduje organizátor. 
 • Nárok na cenu nelze nijak vymáhat, rozhodnutí o udělení ceny je plně v rukou organizátora.
 • Cenu může obdržet pouze jednotlivec/tým, který je osobně přítomen/jehož alespoň jeden člen je osobně přítomen na vlastním turnaji v prostorách určených organizátorem. Při nepřítomnosti autorů bota, který se umístil na oceněném místě užije se pro přidělení cen pořadí bez tohoto bota (tj. ceny se "posunou" na nižší místa).

Část VI - Řešení sporů

 • V případě výhrad k průběhu turnaje účastníci podají stížnost organizátorům vhodnou formou a bez zbytečného prodlení.
 • Řešení stížností je plně v rukou organizátora a jeho slovo je konečné.
 • Stížnostem podaným po oficiálním vyhlášení výsledků turnaje nebude vyhověno.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel i bez předchozího oznámení tak, aby byl zajištěn řádný a férový průběh turnaje.
Comments