The Past‎ > ‎Ročník 2012‎ > ‎

Pro účastníky

Turnaje se zúčastní 4 týmy a to z ČVUT v Praze, VUT v Brně a dva ze ZČU v Plzni.

Máme finanční rezervy pro více týmů, takže jsme ve finále schopni proplatit 4 obědy na tým a cestovné do výše 1200 Kč.
Za účelem proplacení cesty si ponechte lístky z vlaku, autobusu a tramvaji.

Ještě připomínáme, že kód bota je nutné zaslat do 27. 11. 2012. Samotný turnaj pak proběhne 29. 11. 2012 v rámci dne otevřených dveří v budově Matfyz na Malostranském náměstí (http://www.mapy.cz/s/5E7Y) a to v učebně SW2 od 11:00 hodin. Do učebny se dostanete snadno: Vejdete do budovy na první odbočce doleva, učebna SW2 je poslední odbočka vlevo. Cesta bude na místě značena. Konec akce plánujeme aktuálně zhruba na 17:00, s možnou odchylkou až jedna hodina.

Časový rozvrh

Předpokládaný časový rozvrh jest:

10:30     Příchod, registrace

11:00     Úvod, zahájení

11:10     Invited talk: Rudolf Kadlec - Human-like boti

11:40     Prezentace zúčastněných botů

12:20     Oběd

13:50     Vlastní turnaj

15:05     Ukončení základní části turnaje

15:10     Souboj vítěze turnaje s GladiatorBotem

15:40     Slavnostní vyhlášení, předání cen

15:50     Zhodnocení "lidskosti" zúčastněných botů

16:00     Diskuze, zhodnocení turnaje výhled do budoucna

17:00     Konec


Comments